Mesta FLEX Østfold

Verdiene våre – fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet – hjelper oss til å ta de rette valgene hver dag.

Mesta FLEX Østfold

Mestas samfunnsoppdrag er enormt viktig: å sørge for at du kommer deg trygt frem – hver eneste dag. Dette ansvaret tar vi på aller største alvor.

Mesta bygger, vedlikeholder og utvikler norsk infrastruktur på oppdrag fra offentlige kunder. Vi er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei og veielektro, med et viktig samfunnsoppdrag: Vi får folk fram. Selskapet omsetter for over 4,5 milliarder kroner årlig.

Mesta FLEX Østfold tar på seg oppdrag innen vaktmestertjenester, arbeidsvarsling, utemiljø, asfalt og asfaltering, anleggstjenester, vintertjenester, feiing og spyling.

Oppdragene kan utføres i Gamle Østfold, Halden, Sarpsborg, Mysen, Askim, Rakkestad, Hvaler, Fredrikstad, Moss, Drøbak, Vestby, Ås, Råde, Ørje og Enebakk.

Vi kan bistå dere med større oppdrag for næring og borettslag/sameier.

Bilde av Mesta Flex arbeidere under oppdrag

Utemiljø, asfaltlapping og asfaltering

Mesta FLEX Østfold tilbyr et variert utvalg av tjenester. Vi har en utemiljøtjeneste som inkluderer blant annet anleggsgartner og arborist. Hos oss kan du bestille alt fra gressklipp, hekkestell og nyplanting til luking, sprøyting og vanning. Tjenesten dekker også asfaltlapping, steinsetting, kantslått, trefelling og robotklipping.

I perioden på våren fokuserer vi stort på asfaltlapping og asfaltering. Vi tar gjerne på oss for eksempel asfaltering av borettslagets gårdsplass.

Arbeidsvarsling er en del av vårt tjenestetilbud. Dette er et område vi har lang erfaring med. Vår største prioritet er sikkerheten for både trafikanter og veiarbeidere, når det skal drives vedlikehold av vei.

Feiing, spyling og anleggstjenester

Renhold er viktig for både trivsel, helse og effektivitet. Vi tar oss av det meste innen renhold. Mesta FLEX Østfold har fokus på fjerning av grafitti og feiing, men dekker også oppsug av løv, fasade- og takvask, kamerainspeksjon og spyling av rør, rensking av taksluk, nedløp og takrenner, samt både grønskefjerning og tyggegummifjerning.

Vi bistår med en rekke anleggstjenester, og har en topp moderne og oppdatert maskinpark. Vårt fokus er veihøvling, men vi hjelper også til med planering, graving og transport, strøing og støvdemping.

Kontakt oss i dag for en grundig og profesjonelt utført jobb! 

Feiebil som feier en gate

Iso-sertifiseringer

Mesta FLEX Østfold er sertifisert i henhold til ISO:14001 og ISO:9001, og arbeider systematisk med miljø- og kvalitetsledelse.

NS-EN ISO 14001:2015 – ledelsessystem for miljø

Mesta FLEX Østfold er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015. Det er et synlig bevis på at vi jobber med miljøstyring, og at all virksomhet i Mesta skal gjennomføres med tanke på å beskytte miljøet. Vi skal også forebygge eller dempe uheldig miljøpåvirkning.

NS-EN ISO 9001:2015 – ledelsessystem for kvalitet

Mesta FLEX Østfold er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015, og tilfredsstiller internasjonale krav til god kvalitetsledelse. Vårt ledelsessystem for kvalitet og miljøstyring er prosessorientert, og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Systemet er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet- og miljøledelse.